KINDERBOEK

 


Pien en har spin / Pien en heur spinne / Pien en haar spin

Pien hat in freontsje
It is in spin.
Der binne net folle bern
dy't in spin as freontsje hawwe.
Pien wol.

Pien het n vrund
t Is n spinne.
Binnen nait veul kinder
dij n spinne as vrund hebben.
Pien wel.

Pien heeft een vriendje.
Het is een spin.
Er zijn niet veel kinderen
die een spin als vriendje hebben.
Pien wel.

 

Pien en haar spin (uitverkocht) is net als Hein en zijn kip een drie-talig prentenboek voor kinderen van vier jaar en ouder.
Rients Gratama schreef het verhaal en Carla van der Heijde maakte de tekeningen.

Hein en syn hin / Hein en zien hinne / Hein en zijn kip heeft 3 drukken gehad en is uitverkocht

It Stuoltsje, het 3e en laatste boekje verscheen in 2016

Voor meer werk van Carla van der Heijde kijk op: www.carlavanderheijde.nl
 

MUG.jpg Tekening 4 PIEN EN HAR SPIN.jpg Tekening 1
  » klik op de foto om alle 4 beelden te bekijken