OPNAME


Yn it filmke rjochts, in kompilaasje fan fragminten
út it programma: GERANIUMS OF GLADIOALEN

 

HAGELSLACH
 
Mei in wiete finger
de pypkes hagelslach
dy’t neist de bôle fallen binne
optippe en yn’e mûle stekke.
Myn stakker
dat die’k as bern al
en no noch.
In âld aap bin’k
yn in koai
dy’t soks docht
wylst minsken sjogge.
 
Mar ik sjong soms ek
moaie lieten.

 

 

KONTAKT

Carla van der Heijde
058-2129557
06-12312788
tsegel@xs4all.nl

Sprekwurden.jpg Tachtich.jpg Rients, Clara en Peter.jpg Peter en Clara.jpg Sheik Sjoerd.jpg Baaie.jpg Boargemaster.jpg It sist.jpg
  » klik op de foto om alle 8 beelden te bekijken